Apie mus

Klausučių kultūros centras kaip nauja biudžetinė įstaiga buvo įkurta nuo 2010-07-01. Tuo pačiu metu Jurbarko rajone kūrėsi keturi nauji kultūros centrai (Veliuonos, Klausučių, Eržvilko, Mažosios Lietuvos – Viešvilės), o Jurbarko kultūros centras nepasikeitė. Kultūros centrų   tiesioginiu savininku tapo Jurbarko miesto savivaldybė, tačiau jie įgijo vietinę savivaldą, atsirado buhalterijos.

Kiekvienas centras įgijo sau pavaldžius skyrius. Klausučių kultūros centrui priklauso  Juodaičių kultūros namai, kartu bendradarbiaujant su Armeniškių bei Vozbutų kaimų bendruomenėmis.

Klausučių kultūros centro veiklos tikslai plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius. Siekiama išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti  etnokultūrą bei mėgėjų meną.

Klausučių kultūros centro funkcijos

  1. Sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai;
  2. Skatina mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių atsiradimą, sudaro sąlygas jų veiklai;
  3. Organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio ir kitus renginius;
  4. Organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
  5. Sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
  6. Bendradarbiauja su meno, mokslo,švietimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
  7. Pagal įstaigai priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENRO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR BŪRELIAI

klausuciu-kc-kolektyvai

                                                                   

Klausučių kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

 

Eilės Nr.  Pareigybės Darbuotojų sk. 2020 m. I ketv. (EUR) 2020 m. II ketv. (EUR) 2020 m. III ketv. (EUR) 2020 m. IV ketv. (EUR) 2021 m. I ketv. (EUR) 2021 m. II ketv. (EUR) 2021 m. III ketv. (EUR)
1.  Direktorius 1  1377  1296  1478  1396  1486  1347  1082
2.  Buhalterė 1  571  577  564  571  574  574  576
3.  Kultūrinės veiklos organizatorius 1  659  621  668  303  765  765  771
4.  Meno vadovas 3  606  623  775  757  720  724  670
5.  Garso inžinierius 1  194  178  173  185  196  196  196
6.  Valytoja 2  227  230  449  227  232  241  241
7.  Sezoninis kūrikas 1 799 610 650

                                                                              DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Direktorius: Vytautas Ramanauskas

Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vyr. buhalterė: Danutė Šimkevičiūtė