Apie mus

Klausučių kultūros centras kaip nauja biudžetinė įstaiga buvo įkurta nuo 2010-07-01. Tuo pačiu metu Jurbarko rajone kūrėsi keturi nauji kultūros centrai (Veliuonos, Klausučių, Eržvilko, Mažosios Lietuvos – Viešvilės), o Jurbarko kultūros centras nepasikeitė. Kultūros centrų   tiesioginiu savininku tapo Jurbarko miesto savivaldybė, tačiau jie įgijo vietinę savivaldą, atsirado buhalterijos.

Kiekvienas centras įgijo sau pavaldžius skyrius. Klausučių kultūros centrui priklauso  Juodaičių kultūros namai, kartu bendradarbiaujant su Armeniškių bei Vozbutų kaimų bendruomenėmis.

Klausučių kultūros centro veiklos tikslai plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius. Siekiama išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti  etnokultūrą bei mėgėjų meną.

Klausučių kultūros centro funkcijos

  1. Sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai;
  2. Skatina mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių atsiradimą, sudaro sąlygas jų veiklai;
  3. Organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio ir kitus renginius;
  4. Organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
  5. Sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
  6. Bendradarbiauja su meno, mokslo,švietimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
  7. Pagal įstaigai priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENRO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR BŪRELIAI

klausuciu-kc-kolektyvai

                                                                   

Klausučių kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

 

Eilės Nr.  Pareigybės Darbuotojų sk. 2019 m. I ketv. (EUR) 2019 m. II ketv. (EUR) 2019 m. III ketv. (EUR) 2019 m. IV ketv. (EUR) 2020 m. I ketv. (EUR) 2020 m. II ketv. (EUR) 2020 m. III ketv. (EUR) 2020 m. IV ketv. (EUR) 2021 m. I ketv. (EUR)
1.  Direktorius 1  1280,02  1313  1044  1105  1377  1296  1478  1396  1486
2.  Buhalterė 1  577,25  593  595  735  571  577  564  571  574
3.  Kultūrinės veiklos organizatorius 1  587,54  538  350  739  659  621  668  303  765
4.  Meno vadovas 3  618,53  616  684  826  606  623  775  757  720
5.  Garso inžinierius 1  164,93  176,03  173  229  194  178  173  185  196
6.  Valytoja 2  208  208  209  278  227  230  449  227  232
7.  Sezoninis kūrikas 1 784,67 397 862 799 610 650

                                                                              DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Direktorius: Vytautas Ramanauskas

Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vyr. buhalterė: Danutė Šimkevičiūtė