Apie mus

Klausučių kultūros centras kaip nauja biudžetinė įstaiga buvo įkurta nuo 2010-07-01. Tuo pačiu metu Jurbarko rajone kūrėsi keturi nauji kultūros centrai (Veliuonos, Klausučių, Eržvilko, Mažosios Lietuvos – Viešvilės), o Jurbarko kultūros centras nepasikeitė. Kultūros centrų   tiesioginiu savininku tapo Jurbarko miesto savivaldybė, tačiau jie įgijo vietinę savivaldą, atsirado buhalterijos.

Kiekvienas centras įgijo sau pavaldžius skyrius. Klausučių kultūros centrui priklauso  Juodaičių kultūros namai, kartu bendradarbiaujant su Armeniškių bei Vozbutų kaimų bendruomenėmis.

Klausučių kultūros centro veiklos tikslai plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius. Siekiama išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti  etnokultūrą bei mėgėjų meną.

Klausučių kultūros centro funkcijos

  1. Sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai;
  2. Skatina mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių atsiradimą, sudaro sąlygas jų veiklai;
  3. Organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio ir kitus renginius;
  4. Organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
  5. Sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
  6. Bendradarbiauja su meno, mokslo,švietimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
  7. Pagal įstaigai priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENRO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR BŪRELIAI

klausuciu-kc-kolektyvai

                                                                   

Klausučių kultūros centro darbuotojų darbo užmokestis

Eilės Nr.  Pareigybės Darbuotojų sk. 2017 m. I ketv. (EUR) 2017 m. II ketv. (EUR) 2017 m. III ketv. (EUR) 2017 m. IV ketv. (EUR) 2017 m. (EUR) 2018 m. I ketv. (EUR) 2018 m. II ketv. (EUR) 2018 m. III ketv. (EUR) 2018 m. IV ketv. (EUR) 2019 m. I ketv. (EUR) 2019 m. II ketv. (EUR) 2019 m. III ketv. (EUR)
1.  Direktorius 1  727  769,95  761,75  847  777  781,75  1047,30  971,16  1016  1280,02  1313  1044
2.  Buhalterė 1  288  293,63  295  419  299  417  423  370,03  516  577,25  593  595
3.  Kultūrinės veiklos organizatorius 1  497,85  499,16  501  666  541  659  453,99  430,10  549,08  587,54  538  350
4.  Meno vadovas 3  485  402,02  416  448  393  461  415,10  425,56  608  618,53  616  684
5.  Garso inžinierius 1  89,55  107,66  107  144  112  120  121  121,06  157  164,93  176,03  173
6.  Valytoja 2  145,50  142,80  143  190  168  150  151  138,67  200  208  208  209
7.  Sezoninis kūrikas 1 475 605 553 513,44 433 596,78 784,67 397

Direktorius: Vytautas Ramanauskas

Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vyr. buhalterė: Danutė Šimkevičiūtė