Apie mus

Klausučių kultūros centras kaip nauja biudžetinė įstaiga buvo įkurta nuo 2010-07-01. Tuo pačiu metu Jurbarko rajone kūrėsi keturi nauji kultūros centrai (Veliuonos, Klausučių, Eržvilko, Mažosios Lietuvos – Viešvilės), o Jurbarko kultūros centras nepasikeitė. Kultūros centrų   tiesioginiu savininku tapo Jurbarko miesto savivaldybė, tačiau jie įgijo vietinę savivaldą, atsirado buhalterijos.

Kiekvienas centras įgijo sau pavaldžius skyrius. Klausučių kultūros centrui priklauso  Juodaičių kultūros namai, kartu bendradarbiaujant su Armeniškių bei Vozbutų kaimų bendruomenėmis.

Klausučių kultūros centro veiklos tikslai plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius. Siekiama išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti  etnokultūrą bei mėgėjų meną.

Klausučių kultūros centro funkcijos

  1. Sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai;
  2. Skatina mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių atsiradimą, sudaro sąlygas jų veiklai;
  3. Organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio ir kitus renginius;
  4. Organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
  5. Sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
  6. Bendradarbiauja su meno, mokslo,švietimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
  7. Pagal įstaigai priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENRO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR BŪRELIAI

Klausučių KC kolektyvai

Ansamblis ,,Ulytėlė“

Suaugusiųjų mėgėjų dramos būrelis ,,Klampynė“  

Klampynės dosje

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos etninės kultūros būrelis ,,UPELĖ“

                                                       

Dramos būrelis ,,Kultuvė“

Apie mus

Darbo užmokestis 

Eilės Nr.  Pareigybės Darbuotojų sk. 2020 m. I ketv. (EUR) 2020 m. II ketv. (EUR) 2020 m. III ketv. (EUR) 2020 m. IV ketv. (EUR) 2021 m. I ketv. (EUR) 2021 m. II ketv. (EUR) 2021 m. III ketv. (EUR) 2021 m. IV ketv. (EUR) 2022 m. I ketv. (EUR) 2022 m. II ketv. (EUR)
1.  Direktorius 1  1377  1296  1478  1396  1486  1347  1082  1128  —  —
2.  Buhalterė 1  571  577  564  571  574  574  576  680  635  624
3.  Kultūrinės veiklos organizatorius 1  659  621  668  303  765  765  771  801  916  871
4.  Meno vadovas 3  606  623  775  757  720  724  670  696  499  554
5.  Renginių technikas 1  194  178  173  185  196  196  196  203  215  220
6.  Ūkio priežiūros specialistas 1  —  —  —  —  —  —  —  —  —  274
7.  Valytoja 2  227  230  449  227  232  241  241  257  274  274
8.  Sezoninis kūrikas 1 799 610 650 184

                                                                              DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Direktorius: Michailas Astašenkovas

Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vyr. buhalterė: Danutė Šimkevičiūtė