Jurginių šventė

Smagu šventes švęst! Balandžio 24 dienos vakaras buvo linksmas. Klausučių kultūros centre vyko Jurginių šventė. Kitokia – ne pas ūkininką, ne su karvutėmis, o būryje žmonių. Klausučių kultūros centro Juodaičių skyriaus dramos būrelio „Kultuvė“ artistai papasakojo apie Jurginių papročius, spėjimus, burtus. Mergos Marytė ir Onutė visus duona vaišino. Šventės diena sutapo su Atvelykiu, tai ir vaikai buvo nepamiršti. Tai Jų diena – Mažosios Velykėlės. Merginos ir kiaušinius, ir saldainius vaikams dalino. Susirinkusieji ir viktorinoje dalyvavo, namo su prizais parėjo. O kad linksma būtų – Seredžiaus Stasio Šimkaus daugiafunkcio centro liaudiškos muzikos kapela
“ Aidija“(vad. V. Štilpa)grojo.
Ačiū visiems, kurie atėjo, kurie šventę rėmė. Ir visiems, kurie šventė kartu!