Koncertavo: Klausučių kc Juodaičių skyriaus dramos būrelis „Kultuvė“ – Kompozicija “Tikėjimas, Viltis, Meilė”(rež. B. Jurkšienė),  Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos etninės kultūros būrelio „Upelė“ vaikučiams(vad. Vilmai Baltutienei), dainavo bardė Jurgita, saksafonu grojo Agnė, dainas dovanojo Naglis Mačėnas.
Šventę organizavo – Klausučių kultūros  centras,  Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla, Seredžiaus seniūnija.
Nominacijos: „Klausučių kaimo geradaris“ – Daiva ir Audrius Šeštakauskai, „Klausučių kaimo šviesuolių šeima“ – Kristina ir Saulius Dubinskai, Klausučių kaimo gyvosios kultūros ir tradicijų puoselėtojas „ – Vilma Baltutienė. Nominantams buvo įteiktos statulėlės ir gėlių puokštės, taip pat Lietuvos respublikos seimo nariui Ričardo Juškos įsteigtos dovanos. Ačių visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo, kad šventė būtų gražesnė: Violetai ir Elenai , mokytojai Daivai, Vilijai ir Vakariui, Dovilei ir Karolinai, Danutei, už įgarsinimą Tadui ir Gintautui.  Toks renginys vyko pirmą kartą Klausučiuose.