Klausučių KC Juodaičių skyriaus 2019 metų renginiai