Valstybės atkūrimo diena – Vasario – 16

Koncertas, skirtas Valstybės atkūrimo dienai – Vasario – 16

2019 vasaris

Ką gi man primena ežeras?

Motinos spindinčias akis…

Kodėl aš myliu lauką?

Ten duona kasdieninė auga…

Aš prie tavęs prisiglausiu

Ir tyliai tyliai paklausiu.

Tėvyne, paguoda mano!

Ir gimstame tau, ir gyvenam!

Šiais žodžiais Klausučių kultūros centre prasidėjo šventinis koncertas. Jame dalyvavo Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos etninės kultūros būrelis ,,Upelė“ (vad. V. Baltutienė) . Vaikai deklamavo eiles ir šoko lietuvių liaudies šokį ,,Linksmapolkę“. Kultūros centro vaikų ir suaugusiųjų ansambliai padainavo G. Jautakaitė dainą ,,Viešpaties lelija“ (vad. L. Jaraitė ir M. Stiga). Šventės svečiai – mišrus choras ,,Pagirių dainoriai“ ir vokalinis moterų kvartetas ,,Kolurija“ iš Vilniaus. Kolektyvams vadovavo ir dirigavo vadovė Janija Pamatnackienė, akomponavo koncertmeisterė Jurgita Umaraitė.

Šventę vedė Rasa Danaitienė